Bilforsikring er for økonomisk beskyttelse

Hvis du bare bruker PLPD på bilen, er det mulig at du aldri vil sende inn et krav. Forsikring er et spill av sjanse. Kanskje bilen din ble skadet og du har bilforsikring, men ingen dekning for å fikse det. Det er på dette tidspunktet når du føler at din bilforsikring er verdiløs, men du får det du betaler for. PLPD dekker ikke fysisk skade på bilen din. Det gir deg imidlertid beskyttelse for andre typer tap. viisit til Mer HopeInsure.

Skader, smerte og lidelse til andre avhengig av statens lover

Eiendoms skade

PLPD bilforsikring beskytter deg mot søksmål. Hvis du er feil i en bilulykke, vil den skadede ønske kompensasjon. Uten bilforsikring holdes du økonomisk ansvarlig og potensielt tvunget til å betale for alle skader ut av din egen lomme. De fleste har ikke råd til selvforsikring, og det er derfor de fleste stater krever at minst PLPD skal kjøpes for alle sjåfører.

År uten krav kan få deg til å lure på om du trenger bilforsikring i det hele tatt. Ingenting skjer, så hvorfor fortsette å betale premiene? Det er godt å ikke ha noen krav. Det vil holde din forsikringsrate lavere og du kan unngå krav på krefter. Ved å fortsette å bære bilforsikring er du lovlig å kjøre og ha beskyttelse for en mulig fremtidig fordring.

Bilforsikring er for fysisk skade reparasjoner

Bilforsikring kan betale for å reparere kjøretøyet etter en ulykke, avhengig av hvilken dekning du velger. Et kjøretøy er ofte en stor bekostning, og du vil beskytte den. Omfattende og kollisjon gir hver dekning for fysisk skade, som følger med mange regler om hva som er dekket og hva som ikke er.

Omfattende dekning er for noe annet enn en kollisjon. Brann-, tyveri, hærverk, hjort og stormskader alle faller under omfattende. Vanligvis er omfattende nødvendig for å få veibeskrivelse. Det er også nødvendig for å kjøpe kollisjonst dekning.

Kollisjonsdekning beskytter kjøretøyet mot ulykker. Kollisjoner med biler, postkasser, lysposter, trær og andre livløse objekter. En fradragsberettiget er ofte nødvendig å bli betalt før du får ditt reparerte kjøretøy tilbake. Kollisjonsdekning kommer oftest til spill når du har feil eller ikke vet hvem skadet kjøretøyet ditt.

Med mindre din mekaniske skade skyldes en ekstern faktor som hærverk, brann eller kollisjon, vil ikke din bilforsikring dekke det. Slitasje eller dårlig utførelse er ikke noe som din bilforsikring håndterer. Alle mekaniske reparasjoner er ditt ansvar eller eventuelt dekket av garantien din hvis du har en.

Bilforsikring er for plutselige tilfeldige hendelser, ikke automatisk vedlikehold. For de av dere som føler at du har betalt inn på bilforsikringsmåten din, må du vurdere å være heldig. Krav, spesielt alvorlige krav er alltid best unngås. Tenk på bilforsikring som beskyttelse mot det utænkelige. Bilulykker oppstår hver eneste dag.